Diensten

In Adviesbureau Voor Milieu en Leefomgeving BV wordt kennis van de milieuwetgeving en –techniek gekoppeld aan kennis van de ruimtelijke regelgeving. Onmisbare kennis bij het analyseren van situaties, het veranderen, uitbreiden of verplaatsen van bedrijven, bij het herinrichten van woonwijken en parken of bij functieverandering van bedrijf naar wonen.

Herinrichting park

Vooraf wordt met de opdrachtgever afgesproken hoe het vraagstuk zal worden aangepakt. Dat kan opleveren dat AVML de opdrachtgever adviseert, maar ook kunnen werkzaamheden gedeeltelijk zelfstandig of geheel zelfstandig voor de opdrachtgever worden uitgevoerd. Opdrachten worden uitgevoerd tegen uurvergoeding of op detacheringsbasis. 

Advies gemeente

Expertise

Bij veranderingen in de buitenruimte spelen de milieuregelgeving en ruimtelijke regelgeving een belangrijke rol. Vaak zijn meerdere partijen betrokken. Goede vakinhoudelijke kennis en  organisatorische vaardigheden zijn belangrijk in veranderingsprocessen. AVML heeft de overtuiging dat een goede communicatie onmisbaar is voor het bereiken van het beste resultaat. AVML ziet zichzelf als een stevige en betrouwbare schakel in deze processen.

De expertise van AVML kan als volgt worden omschreven:

Expert milieuregelgeving bestemmingsplan