Houtmotverbrandingsinstallatie

"Begeleiden van bedrijven bij het
realiseren en legaliseren van een houtmotverbrandingsinstallatie in het kader van het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen."

Houtmotverbrandingsinstallatie

Burgerparticipatie

"Organiseren en uitvoering geven aan burgerparticipatie bij herinrichtingsprojecten in woonwijken in opdracht van een gemeente."

Burgerparticipatie gemeenten

Projectleiding wijkpark

 

"Projectleiding bij het herinrichten van een wijkpark in opdracht van een gemeente."

Projectleiding herinrichting wijkpark

Analyse en rapportage

"Analyseren en rapporteren  van milieu- en bestemmingsplansituaties van vestigingen van verschillende bedrijven."

Bestemmingsplan analyseren en rapporteren

Riolering- en herstraatprojecten


"Projectleiding bij riolering- en herstraatprojecten in opdracht van een gemeente."

Rioleringproject herstraatproject